NEWS

Vaučeri za digitalizaciju - iskoristite do 19.900 eura za složena digitalna rješenja
OperaOpus™ u poduzeću Zaštita Jukić
Inovativna fintech usluga u OperiOpus™
Sklopljen ugovor s tvrtkom ZM-Vikom
U portfelj korisnika OpereOpus™ pridružuje se Zagreb-Montaža
OperaOpus™ u poduzeću Orada Adriatic
OperaOpus™ ERP aplikacija na mobilnim uređajima
U portfelj korisnika OpereOpus™ pridružuje se Eurokontakt SIMTEH
Održan Juniper Security Data and Architecture Off-site
123
Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11