BI = Business Intelligence

Korisnički definirani izvještaji

Načelo potpune fleksibilnosti sustava dosljedno je provedeno i u modulu za generiranje izvještaja prema korisničkim potrebama. U nekoliko jednostavnih koraka moguće je generirati proizvoljan broj izvještaja iz glavne knjige, dokumenata robno-materijalno-komercijalnog poslovanja i knjigovodstva imovine. Za novi izvještaj mogu poslužiti sva polja iz baze podataka korištena u bilo kojim vrstama dokumenata. Budući da se u sustavu OperaOpus svi dokumenti (izgled, kolone, numerički odnosi među kolonama, funkcionalno ponašanje u sustavu, ispis...) definiraju prema točnim specifikacijama korisnika, kroz čarobnjak za definiranje izvještaja odabiru se vrste dokumenata za izvještaj i pripadajuće kolone. Moguće je definirati bilo koje agregatne funkcije nad podacima, grupiranja i sumiranja na bilo kojem nivou, odrediti sortiranja, polja za filtriranje, izračunati udjele u grupama, formirati rang liste, definirati izračunate kolone, pridružiti grafički ili pivot prikaz izvještaja, uključiti podatke iz svih godina poslovanja sustava... Izvještaji se promatraju u proizvoljnim periodima, uz mogućnost uspređivanja istih perioda kroz godine.

Istovrsni izvještaji mogu se grupirati radi preglednosti.

Pristup izvještajima definira se kroz pripadnost operatera grupi korisnika.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11