BI = Business Intelligence

Excel predlošci

U sustav OperaOpus ugrađena je mogućnost izrade izvještaja definiranih predlošcima u Microsoft Excelu. Ovakvi izvještaji često su definirani od strane zakonodavca (npr. kvartalni i godišnji statistički izvještaji, standardni obrasci računa dobiti i gubitka, bilance stanje i slično), stranih vlasnika poduzeća (predlošci spremni za konsolidaciju na nivou koncerna) ili su korisnički definirani (proizvoljne pozicije iz bilance). Izvještaji se definiraju vezom između Excel ćelija koje treba popuniti i konta preko kojih se crpe podaci glavne knjige. Izvještaji se mogu dobiti po periodima (kumulativno ili pojedinačno) s proizvoljnim trajanjima uz grafički prikaz odnosa pojedinih pozicija.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11