Opcenter APS

 

Zašto je potreban APS?

Najkraći odgovor je: za proširenje funkcionalnosti ERP sustava, napose u području planiranja i raspoređivanja.

ERP sustavi su:

  • Veliki - jer donose puno funkcionalnosti velikom broju korisnika u poduzeću
  • Snažni - jer omogućavaju integraciju velikih količina najrazličitijih podataka
  • Tromi - jer zbog integracije mnoštva funkcija svaka promjena zahtjeva pažljivu analizu utjecaja te promjene na sustav u cjelini

U smislu planiranja, tipični ERP sustav najčešće ima barem neka od sljedećih ograničenja:

  • Planiranje pretpostavlja neograničene resurse
  • Planiranje se obavlja u jednolikim vremenskim jedinicama (dan, tjedan, mjesec)
  • Planiranje se bazira na unatražnom raspoređivanju operacija
  • Pretpostavlja se prosječno pripremno vrijeme operacija, bez obzira na planirani raspored
  • Planiranje se oslanja i na mnoge druge pretpostavke i pojednostavljenja, prvenstveno zbog nedostatka detaljnih podataka o resursima i pravilima koja utječu na tijek operacija

Kvalitetan ERP sustav omogućiti će izradu preciznog i provedivog plana na višem nivou (agregatni planovi i kratkoročni detaljni planovi), ali neće moći izraditi kvalitetan operativni plan ili raspored. Čak i oni ERP sustavi koji u sklopu svojih funkcionalnosti korisniku pružaju alat za raspoređivanje, u najboljem će slučaju predložiti dobar operativni raspored, ali neće zadovoljavajuće pomoći u slučaju promjene. Reakcija na promjenu u pogonu, odnosno na neplanirani događaj, je izazov koji ERP niti može niti treba svladavati. ERP sustavi u svojoj biti transakcijski sustavi, po tehnologiji , ali i po koncepciji. APS sustav zahtjeva brze algoritme koji obavljaju matematičke izračune direktno u memoriji računala i po tome su bitno različiti od ERP sustava.

APS sustav nije potreban zato što ERP sustav "nije dovoljno dobar". Nitko neće od ERP sustava očekivati rješavanje poslova za koje služe CAD sustavi ili neki drugi programski proizvodi. Kao što je CAD sustav specijalist za tehničko crtanje i dokumentiranje, APS sustav je specijalist za planiranje i raspoređivanje.

Mudar ERP sustav rado će dio posla iz domene APS sustava prepustiti - APS sustavu...

OperaOpus & Preactor

OperaOpus ima integrirano sučelje kojim se temeljni ERP povezuje sa sustavom Opcenter APS.

Sustav Opcenter APS koristi posebnu konfiguraciju koja omogućava prihvat podataka iz sustava OperaOpus i pripremu povratnih podataka u odgovarajućem obliku. U procesu implementacije, ova se konfiguracija dodatno prilagođava potrebama svakog korisnika.

Ovime je osigurano da korisnik u svakodnevnom radu ne osjeća ova dva sustava kao odvojene cjeline, već da se fokusira na rješavanje poslova planiranja i raspoređivanja koristeći

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11