ERP = Enterprise Resource Planning

Saldakonti

U modulu saldakonti sustav OperaOpus povezuje odgovarajuće sustavne kategorije i šifrarnike s izvorima podataka zabilježenim u Glavnoj knjizi: u manipulaciji podacima i izvještajima koriste se predefinirani računi saldakontija i dovode u relaciju sa poslovnim partnerima. Ovakvim povezivanjima omogućeno je da se jednim knjižnim zapisom partner pretvori u kupca, dobavljača ili jedno i drugo zavisno o vrsti knjižnog zapisa koji mu se dodijeli. Svaka transakcija vodi se u izvornoj valuti dokumenta i vezana je na tečajnu listu. Budući da evidencija dugovanja i potraživanja slijedi direktno iz Glavne knjige, omogućeno je vezivanje plaćanja odmah prilikom unosa, ali i naknadno fleksibilno vezivanje i razvezivanje uplata s potraživanjima, storno zaduženja sa zaduženjima i storno uplata s uplatama, u cijelom ili proizvoljnom iznosu. Devizna plaćanja vežu se u izvornoj valuti, a tečajne razlike za zatvorene i otvorene stavke računaju se i knjiže automatski, sukladno globalnoj tečajnoj listi. Obračun kamata provodi se za zakašnjela plaćanja ili na sva zaduženja. Pri revalorizaciji otvorenih dijelova deviznih stavaka na zadani datum automatizmom se revaloriziraju i stanja na kontima deviznih žiro-računa i deviznih blagajni. Dospijeća plaćanja zabilježena na izlaznim i ulaznim računima, u korelaciji sa trenutnim stanjem žiro-računa, temeljna su u kreiranju plana likvidnosti.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11