CRM = Customer Relationship Management

O proizvodu

Customer Relationship Management označava smjer u poslovnoj strategiji orijentiran na zadovoljstvo kupca, a time i vrstu softvera kojim se ta strategija ostvaruje. Ovu definiciju našim sustavom proširujemo na općenito praćenje svih aktivnosti i odgovornosti u poduzeću iz područja marketinga, prodaje, nabave, servisa, održavanja i interne organizacije uz direktnu vezu na sve ostale module sustava OperaOpus.

Implementacijom CRM modula ostvaruju se sljedeći ciljevi:

 • olakšano i automatizirano praćenje odnosa s partnerima (marketing, prodaja, nabava, servis i podrška)
 • brz pristup ključnim informacijama o kupcima, asortimanu i konkurenciji
 • praćenje svakog pojedinog partnera sa svim detaljima poslovnog odnosa
 • uspješno upravljanje poslovnim procesima praćenim CRM-om
 • pravovremeno alarmiranje o počecima, dospijećima i kašnjenjima procesa
 • planiranje i pregled vlastitog radnog vremena, kao i vremena ostalih sudionika u procesu
 • pregledno izvještavanje o planiranim i ostvarenim rezultatima
 • kontinuirano informiranje partnera putem masovnih mailova i newslettera uz mogućnost definiranja proizvoljnog broja mailing listi
 • potpuna integracija s dokumentima, šifrarnicima i izvještajima iz ostalih modula OpereOpus
 • pomoću fleksibilnih struktura ovog modula proširiti mogućnosti poslovnih evidencija: npr. praćenje natječaja za posao i stvaranje baze životopisa, evidencija školovanja zaposlenika, podrška uvođenju sustava za upravljanje kvalitetom (na primjer ISO 9001) i sličnih koji zahtijevaju bilježenje i slijedivost, mogućnost definiranja proizvoljnog broja dodatnih opisnih polja za sve CRM stavke i izvještavanje po njima, mogućnost segmentiranja partnera prema bilo kojem kriteriju dostupnom u svim dijelovima sustava OperaOpus (iz kompletnog ugrađenog izvještajnog sustava, kao i iz svih korisnički definiranih izvještaja)...
 • mogućnost definiranja matrice zaduženja komercijalista po grupacijama i teritorijalnoj pripadnosti partnera uz automatsko masovno dodjeljivanje zadataka
 • kroz sve navedeno, znatno poboljšati odnos prema kupcima, omogućiti brzu reakciju na iznenadne promjene na tržištu te povećati profitabilnost svoje tvrtke
Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11