PR = Payrroll

O proizvodu

Našim sustavom obračun osobnih dohodaka radi se za tisuće radnika. OperaOpus nudi više načina izračuna, mogućnost izmjene modela izračuna te knjiženje više akontacija. Podrazumijeva se, također, i obračun dodataka i obustava na plaću te izrada svih potrebnih zakonskih izvještaja. Plaćanja i slanje rasporeda po računima djelatnika obavlja se elektronski prema svim bankama. Svi mjesečni zakonski izvještaji predaju se u elektronskom obliku.

Unos radnih sati za obračun obavlja se grupnim unosima ili prijenosom podataka iz evidencije radnoga vremena. Podaci se mogu uvoziti iz specijaliziranih softvera za evidenciju radnoga vremena, pri čemu se radni sati automatski klasificiraju kao redovni, prekovremeni, smjenski, rad praznikom itd. Obračune je moguće vezati na mjesta i nositelje troška, a proknjiženi obračuni automatski se knjiže u glavnu knjigu po fleksibilno definiranim recepturama.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11