MF = Manufacturing

Planiranje i praćenje proizvodnje

Ovim modulom obuhvaćen je cjelokupan proces proizvodnje uključujući planiranje, sinkronizaciju prodajnih, nabavnih i proizvodnih aktivnosti, obračune i terminiranje u pogonu. Zaokruženi sustav daje odgovore o stvarnim proizvodnim cijenama i rokovima isporuke gotovih proizvoda, olakšava evidenciju proizvodne dokumentacije i izvještavanje, optimizira zalihe i vrijeme izrade, omogućuje brze „što-ako“ simulacije…

Važnije karakteristike ovog modula su:

 • definiranje složenih višerazinskih sastavnica s višestrukim proizvodnim postupcima
 • definiranje varijanti tehnologija, mogućnost izrade ad-hoc modifikacija sastavnica i proizvodnih postupaka, lansiranje unikatnih naloga bez tehnološkog predloška
 • automatsko lansiranje radnih naloga temeljem narudžbi i planova
 • rezervacija materijala i dijelova
 • generiranje proizvodne dokumentacije
 • osigurana slijedivost praćenjem serija/šarži materijala i gotovih proizvoda
 • brzi MRP algoritam s mogućnošću opetovanog generiranja novih planova na temelju aktualiziranog stanja u pogonu i na zalihama
 • detaljno praćenje provedbe u pogonu, prijava gotovosti, prijava škarta...

Obračun proizvodnje po pravim proizvodnim cijenama:

 • složene formule za okupljanje i prijenos općih troškova
 • sustav višestrukih ključeva za preciznu raspodjelu općih troškova
 • iterativni algoritam za eliminaciju korektiva na zalihi
 • automatizacija svih faza obračuna
 • izračun strukture proizvodne cijene složenih proizvoda kaskadnim raspisom strukture cijene svih ugrađenih poluproizvoda
 • intergracija sa sustavom za terminiranje proizvodnje Opcenter APS

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11