ERP = Enterprise Resource Planning

Maloprodajna mjesta

Maloprodajna mjesta spojena su na centralu putem ADSL-a ili bežičnog interneta koristeći sigurnu VPN konekciju. Na ovaj način omogućen je stalni pristup svim podacima u centrali i svim maloprodajnim mjestima (ovisno o sigurnosnim postavkama). Izrada maloprodajne kalkulacije, automatsko niveliranje zalihe na novu ulaznu cijenu kao i mogućnost rasporeda zavisnih troškova nabave po stavkama i njihovo uključenje u nabavnu cijenu, sastavni su dio zaprimanja robe na zalihu, čime se znatno skraćuje provedba maloprodajnih aktivnosti i izrada popratne dokumentacije. Uz evidenciju svih maloprodajnih aktivnosti po prodajnim mjestima kao što su nabava, prodaja, nivelacije, popusti prilikom prodaje, outlet akcije..., pridružena je i razrada i automatizirano knjiženje po maloprodajnim elementima (zaduženje/razduženje nabavne vrijednosti i ukalkulirane vrijednosti marže i PDV-a). Funkcionalnost predefiniranja maloprodajnih cijena artikala omogućena je kroz dvije opcije: centralizirano ili na nivou svakog maloprodajnog mjesta. Osigurani su i svi potrebni zakonski izvještaji, te namjenski kreirane prodajne i nabavne analize prema željama korisnika.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11