ERP = Enterprise Resource Planning

Financijsko upravljanje

Financijsko upravljanje poduzećem podržano je u sustavu kroz oblikovanje detaljnog potpuno integriranog i automatiziranog financijskog računovodstva i laku analizu financijskih procesa. Također, sustav omogućava jednostavnu izradu i analizu financijskih planova. U OperuOpus ugrađen je automatiziran i ponovljiv prijenos podataka u financije po fleksibilno definiranim formulama, jedinstven na tržištu. OperaOpus sadrži obilje izvještaja kojima se olakšava upravljanje i donošenje odluka ključnih za poslovanje poduzeća, a na raspolaganju je i poseban modul pomoću kojeg je moguće izraditi neoganičen broj namjenski kreiranih za svakog korisnika.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11