BI = Business Intelligence

Skladišta podataka

Skladišta podataka (data warehouses) temelj su za dobivanje izvještaja ključnih za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. Objedinjuju podatke iz više godina poslovanja i različitih izvora. Donekle odstupajući od konzervativne definicije ovog pojma, OperaOpus donosi mogućnosti korištenja skladišta podataka u okviru standardnih funkcionalnosti sustava, bez dodatnih troškova. Naime, zahvaljujući iznimno dobro dizajniranoj bazi podataka i fleksibilnosti cijelog sustava, OperaOpus s lakoćom dohvaća i prikazuje podatke iz svih godina poslovanja, koristeći pri tome i podatke iz naslijeđenih sustava (koji se već tokom implementacije mogu transformirati kroz fleksibilne vrste dokumenata OpereOpus). Nad svim podacima moguće je vršiti proizvoljna grupiranja, sumiranja i filtriranja, pivot i grafičke prikaze s dubinskim ("dill-down") analizama, "mapirati" različite podatke na iste dimenzije prikaza, analizirati trendove...

Za korisnike naviknute na korištenje standardnih OLAP klijenata omogućujemo pristup našoj bazi podataka i pomažemo u definciji i izradi OLAP kocki i svih potrebnih analiza.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11