ERP = Enterprise Resource Planning

Upravljanje projektima

U sustavu OperaOpus projekte prijavljujemo kao entitete sustava. Postupak prijave projekta obuhvaća datum otvaranja projekta, naziv voditelja projekta, partnera, ugovoreni iznos te prema potrebi dodatne financijske podatke koje imenuje korisnik. Pri završetku projekta, dodjeljuje mu se status «zatvoren» i unosi datum završetka. Nakon prijave, uz projekt možemo vezati planske termine isporuke robe, otpremu robe te pripadajuće fakture. Posredstvom modula Praćenje i planiranje Poslovanja, sustav nudi neograničeni niz korisnički kreiranih izvještaja. Dani izvještaji omogućavaju praćenje po projektima ugovorenu, fakturiranu i nabavnu vrijednost, ostvarenu zaradu za protekli period te očekivani priliv. Svaki od definiranih izvještaj može imati definirane parametre za grafički prikaz. Projekt se prati na svim instancama sustava te se bilježi u stavkama Glavne knjige na prihodovnim i troškovnim kontima, uz moguću evidenciju po mjestima troška. Takva evidencija osigurava menadžmentu detaljnu analizu uspješnosti pojedinog projekta, osiguravajući pri tome mogućnost razrade i izvještavanje do najsitnijih detalja.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11