Informacija o projektu - IRIEuropska unija
Zajedno do fondova EU

   
Naziv fonda:                                                                                                                                        Europski fond za regionalni razvoj 
Naziv operativnog programa:   Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Naziv javnog poziva:   Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II
Naziv korisnika:   SVAM PLUS d.o.o.
Broj ugovora:   KK.01.2.1.02.0291
Naziv projekta:   Eksperimentalni razvoj naprednog rješenja za optimizaciju i povećanje učinkovitosti proizvodnih pogona uz primjenu umjetne inteligencije i interneta stvari
Glavni cilj projekta:   Provesti kompleksan proces eksperimentalnog razvoja novog proizvoda – naprednog poslovnog sustava temeljenog na tehnologijama umjetne inteligencije i interneta stvari, namijenjenog optimizaciji rasporeda izvođenja proizvodnih operacija u kompleksnim pogonima.
Kratak opis projekta:  

Projekt završava proizvodom razine TRL8. Razvoj se bazira na razradi i dizajnu modela strojnog učenja (machine learning - ML) i njegovoj integraciji s naprednom IoT mrežom industrijske senzorike, sve s ciljem transformacije klasičnih proizvodnih pogona u autonomne pametne sustave sukladne konceptima Industrije 4.0.

Rezultati projekta:  

Rezultat projekta je funkcionalan prototip sustava za optimizaciju izvođenja proizvodnih operacija, smanjenje potrošnje resursa i proizvodnje otpada te povećanje učinkovitosti i proizvodnih kapaciteta.

Ukupna vrijednost projekta:   7.324.195,67 HRK
EU sufinanciranje projekta:  

2.162.300,02 HRK

Razdoblje provedbe projekta:   31.03.2021. – 30.09.2023.
Kontakti za dodatne informacije:   SVAM PLUS d.o.o.
Ivan Kekez, direktor
W: www.svamplus.com.hr
M: info@svamplus.hr
T: +385 1 379 0011
F: +385 1 440 0374
www.strukturnifondovi.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke SVAM PLUS d.o.o.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11