CRM = Customer Relationship Management

Resursi

Ograničeni resursi poduzeća (službeni automobili, tehnička pomagala, sobe za sastanke...) upisuju se u šifrarnik CRM-a. Uz CRM zadatke i događaje moguće je izvršiti rezervaciju resursa za određeni period uz kontrolu zauzetosti resursa. Pripremljeni su i izvještaji o korištenju pojedinih resursa (vrijeme, kilometraža, frekvencija...).

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11