ERP = Enterprise Resource Planning

Računovodstvo

Ishodište za financijske pokazatelje poslovanja poduzeća je Glavna knjiga, koja je u relaciji sa mogućim pridruženim pozicijama kao što su mjesto troška, projekt, objekt, proizvodni radni nalog, investicija, ugovor i sl. Nastaje automatiziranim procesom permanentne usklade sa transakcijama iz kojih se generira. Usklada se vrši posredstvom modifikabilnih visoko parametriziranih modela knjiženja, što uključuje i retrogradne usklade za prenesene podatke u još nezaključanim obračunskim razdobljima. Istovremeno, Glavna knjiga je i izvor za sve porezne evidencije. Devizne transakcije unose se i prenose u Glavnu knjigu u originalnoj valuti, dok se protuvrijednost u domicilnu valutu računa prema trenutnom i za sve istovalutne transakcije od istog dana jedinstvenom, tečaju. Knjiženje tečajnih razlika provodi se automatski. Sustav automatizmom vrši unos i sinkronizaciju tečaja sa srednjim tečajem HNB tečajem banke, za predefinirane valute, povlačeći tečajeve sa Interneta. Podaci za porezne knjige integrirani su u Glavnu knjigu, kao i podaci za nadzorne knjige uvoza i izvoza. Knjiženje i financijsko izvještavanje prihodovnih i troškovnih stavaka organizirano je u skladu sa organizacijskom shemom poduzeća. Povrh mjesta troška, jedna od pozicija konta, a time i izvor za planiranja i analize su i razne vrste nositelja troška.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11