ERP = Enterprise Resource Planning

Osnovna sredstva

Sustavom OperaOpus moguće je voditi investicije u tijeku sve do stavljanja u upotrebu. Tijekom poslovne godine moguć je izračun proizvoljnog broja amortizacija po amortizacijskim stopama predefiniranim za konkretno osnovno sredstvo (osnovna amortizacijska stopa, uvećana amortizacijska stopa ili trenutni otpis). Za praćenje se nude dokumenti: Amortizacija OS, Otpis OS, Povećanje vrijednosti OS, Isknjižavanje dijela OS, Promjena lokacije OS, Međuskladišnica OS, Inventurni manjak OS, Inventurni višak OS. Na izvještajima o događajima vezanim za osnovna sredstva, poslovne događaje moguće je grupirati i rekapitulirati po grupama osnovnih sredstava i lokacijama. Sustav pruža razradu o nabavnoj vrijednosti i isknjiženoj vrijednosti na početku perioda izvještaja, o novo nabavljenom u periodu, amortiziranom u periodu, prijevremenom otpisu i isknjiženoj vrijednosti za period. Priprema inventure osnovnih sredstava moguća je za barkod čitače, kao i povratno obrada podataka nakon izvršene inventure.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11