ERP = Enterprise Resource Planning

Sitni inventar

Za praćenje sitnog inventara sustav nudi vođenje po lokacijama/pozicijama, prateći povijest događaja vezanih za sitni inventar. Tako se definiranjem podtipova artikala i vođenjem stanja na pomoćnim skladištima unutar ovog modula može pratiti izdavanje sitnog i krupnog alata, pomoćnih materijala i slično.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11