CRM = Customer Relationship Management

Prodaja

Svaki kontakt s potencijalnim kupcem otvara mogućnost realizacije prodaje. Prodaje se mogu otvarati pojedinačno ili mogu biti generirane grupnim raspisom u okviru neke kampanje. Prodaje se, također, mogu pratiti prema fazama (definiraju se prema tipu prodaje). Ovisno o planiranim i realiziranim fazama, sustav će pravovremeno alarmirati zaduženu osobu o dospijevanju sljedeće faze prodaje. Prilikom otvaranja nove prodaje može se procijeniti vrijednost ukupnog posla, kao i vjerojatnost i vrijeme njegovog ostvarenja. Koristeći ove podatke mogu se izraditi izvještaji o planiranom prilivu u nekom vremenskom periodu po komercijalisti/partneru/tipu prodaje... ili bilo kojom kombinacijom navedenih kriterija. Podaci o planiranoj i realiziranoj prodaji mogu se vidjeti i u izvještajima upravljačkog računovodstva, izrađenim na osnovu dokumenata (narudžbi, ponuda, računa) vezanih na prodaje. Prodaja se smatra završenom upisom datuma završetka. Datum završetka upisat će se automatski odabirom statusa koji zatvara prodaju, a odabir ovakvog statusa uzrokovat će i provjeru zatvorenosti svih zadataka koji su vezani na ovu prodaju, te, po želji i zatvoriti te zadatke.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11