ERP = Enterprise Resource Planning

Blagajničko poslovanje

Blagajničko poslovanje sadrži unos i ispis te obračun i knjiženje putnih naloga, isplatnica i uplatnica. Prilikom izmjene podataka sustav osigurava konzistentnost između stavaka blagajne i izvornih dokumenata. Od izvješća i podatkovnih analiza sustav sadrži knjigu službenih putovanja po osobama, blagajnički izvještaj, knjigu uplatnica, knjigu isplatnica, knjigu blagajni po kontu, osobama, partneru. Kao stavku blagajne moguće je unijeti i uplatu na saldakontskom kontu i povezati je s potraživanjem.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11