CRM = Customer Relationship Management

Primjer implementacije sustava za billing

ZADATAK

Poduzeće ima oko 70000 korisnika svojih usluga. Sa svakim korisnikom definirani su ugovorni uvjeti, a cjenici usluga definiraju se po teritorijalnom principu. Automatizirati izradu mjesečnih računa, povezivanje plaćanja, omogućiti sve potrebne izvještaje i laku manipulaciju iznimkama.

RJEŠENJE

Koristeći mogućnosti fleksibilne definicije dokumenata, ugovori s kupcima evidentiraju se kroz posebnu vrstu dokumenta, definiranu prema točnim specifikacijama korisnika. U dokument se zapisuju informacije o trajanju ugovora, kupcu, objektu za koji se ugovara usluga, vrsta i količina ugovorene usluge itd. Cjenici usluga definirani su standardnim cjenicima OpereOpus, prema pripadnosti objekta općinama. Automatski generator priprema uplatnice za sve važeće ugovore u odabranom razdoblju, smješta sva potrebna knjiženja u glavnu knjigu, saldakonti i PDV evidenciju. Generator je moguće pokretati proizvoljan broj puta, a sustav kontrolira sve eventualne izmjene u ugovorima i uvjetima generiranja. Za ispise uplatnica osiguran je pregledan izbornik kriterija ispisa (prema bilo kojoj kombinaciji filtera za kućne brojeve, ulice, naselja, općine), s informacijama o već ispisanim dokumentima. Na uplatnicama se ispisuje i trenutni saldo kupca, a generira se i poseban poziv na broj preko kojeg se automatski vežu uplate sa zaduženjima. Uplate se uvoze automatski u sustav iz datoteka izvoda poslovnih banaka. Za sve kupce moguće je obračunati i na isti način ispisati i poslati opomene o neplaćanju i obračune kamata.

U sustav su ugrađene i posebne funkcionalnosti kojima se olakšava manipulacija pojedinačnim ugovorima, kupcima i objektima.

Za upravu osiguran je skup pivot izvještaja s prikazom uspješnosti poslovanja po općinama, kupcima, komercijalistima...

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11