CRM = Customer Relationship Management

Opće karakteristike CRM-a

U okviru sustava OperaOpus, CRM implementiran je kao njegova nadogradnja, s direktnom vezom i interakcijom sa svim dokumentima koji prate poslovne procese, matičnim podacima i izvještajima već definiranim u sustavu OperaOpus.

CRM se sastoji od sljedećih modula:

Matični podaci:

 • praćenje kontakata (partnera, poslovnica i osoba)
 • mogućnost masovnih uvoza podataka o partnerima i osobama iz CSV formata datoteka
 • automatsko dodjeljivanje novih (ili postojećih) partnera komercijalistima prema tablici zaduženja (komercijalisti „pokrivaju“ određeno područje, kombinirano s pripadnošću partnera grupi)
 • dijeljenje partnera između više komercijalista
 • praćenje izvještaja po pojedinim partnerima i vezanim dokumentima

Marketing:

 • kreiranje i praćenje kampanja s mogućnošću odabira ciljanih kupaca prema raznim kriterijima i/ili iz raznih izvora
 • automatski „raspis“ kampanje na prodaje i zadatke, vezane za komercijaliste zadužene za pojedine partnere prema geografskoj pripadnosti i/ili načinu grupiranja
 • podjela kampanje na faze, ovisno o tipu kampanje. Praćenje vremenskog izvršenja faze i alarmiranje u slučaju kašnjenja u odnosu na planirane rokove
 • mogućnost generiranja masovnih personaliziranih mail/fax poruka u okviru reklamnih kampanja

Prodaja i nabava:

 • kreiranje i praćenje pojedinačnih (ili u okviru postojećih kampanja) prodaja/nabava
 • podjela prodaja/nabava na faze, definirane uz tipove prodaja/nabava, uz alarmiranje u slučaju prekoračenja rokova
 • praćenje sve korespondencije u vezi pojedine prodaje
 • izvještaji o predviđenim i realiziranim prodajama
 • praćenje prodaja/nabava prema statusima, tipovima, prioritetima, izvorima, komercijalistima

Servis i podrška:

 • bilježenje i izvještavanje o pristiglim upitima po raznovrsnim kriterijima
 • zaduživanje osoba za rješavanje upita
 • mogućnost formiranja baze znanja s već opisanim rješenjem pojedinog problema uz mogućnost pretrage po ključnim riječima
 • mogućnost generiranja periodičnih budućih zadataka vezanih za održavanje ili servis robe

Upravljanje, organizacija i korespondencija unutar poduzeća:

 • delegiranje, prihvaćanje i odbijanje zadataka i praćenje njihovog izvršenja
 • praćenje zauzetosti pojedinih zaposlenika i njihovih kalendara
 • organizacija pristupa zajedničkim datotekama na mreži
 • definiranje prava pristupa bilo kojem dijelu CRM-a
 • mogućnost dijeljenja zapisa (prodaja, zadataka...) s drugim osobama
 • objavljivanje informacija bitnih za cijelo poduzeće
 • praćenje povijesti svih transakcija unutar CRM-a (History)
 • izmjenjivanje emailova unutar poduzeća
Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11