CRM = Customer Relationship Management

CRM i Microsoft Outlook

Budući da se danas velik dio poslovne korespondencije odvija putem elektroničke pošte, OperaOpus CRM za slanje i primanje elektroničke pošte koristi Microsoft Outlook. Ova integracija provedena je neosjetno za korisnika, tj. mailovi i dokumenti (ponude, računi, izvještaji...) mogu se slati direktno iz sustava, a njihov trag može se vidjeti u Outlook folderima. Mailovi koji stižu u Outlook Inbox mogu se vidjeti i kroz CRM, a operateri odlučuju koji od mailova treba povezati s CRM-om. Nakon povezivanja, ovakav mail postaje zajednički za sve korisnike CRM-a (ovisno o ovlastima), a može biti vezan uz bilo koju CRM stavku. Moguće je i sve mailove pisati u Outlooku, pa naknadno uvoziti u CRM. U okviru CRM-a moguće je stvarati mail predloške i distribucijske mailing liste.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11