PRJ = Projekti

Projekti i ugovori

Modul za projekte namijenjen je prvenstveno projektno orijentiranim poduzećima. Sustav omogućava definiranje strukture projekata po WBS metodologiji uz pomoć koje se, definirajući nivoe uz elemente projekata, u operativno praćenje projekta uvodi separacija projekta na manje dijelove. Ti elementi projekta mogu biti faze ili prihodovno i/ili troškovno organizirane cjeline u okviru projekta koje se žele izdvojiti kao ključni pokazatelji pomoću kojih se prati uspješnost izvođenja projekta. Element projekta istovremeno je nivo na kojem se vrši planiranje troškova projekata prema vrstama, plan fakturiranja, ali i plan izvođenja projekta i plan preuzimanja.

Modul za praćenje projekata može biti u upotrebi integriran s modulom za praćenje proizvodnje, kada planiranje i praćenje proizvodnih radnih naloga postaje dijelom praćenja projekata, pa se troškovi svakog proizvodnog radnog naloga istovremenu pripisuju i elementu projekta.

Sastavni dio ovog modula je i automatizirani obračun projekata koji počiva na korisnički definiranim elementima nedovršene proizvodnje i pripadnih ključeva za raspored općih troškova projekta.

Neke od značajnijih karakteristika ovog modula su:

 • definiranje strukture projekta po WBS metodologiji
 • automatsko generiranje šifre WBS elementa prema odabranim dimenzijama
 • klasifikacija WBS elemenata po tipovima i vrstama
 • bilježenje i alokacija svih troškova koji nastaju u tijeku realizacije ugovorenog posla na WBS element
 • korekcija plana i predviđene marže kroz vrijeme
 • obračun uspješnosti projekta sukladno važećoj marži
 • izračun i korekcija prihoda po kategorijama (realizirani, nerealizirani, odgođeni) ili troškova po kategorijama (priznati, odgođeni), u ovisnosti o MRS11 metodologiji
 • klasifikacija troškova u automatiziranom obračunu na kategorije: materijal, rad, fiksni i varijabilni
 • kontinuirano praćenje uspješnosti projekta po WBS elementima putem ugrađenih izvještaja
 • poveznica između projekta i pripadnih ugovora
 • evidencija ugovora s kupcima i dobavljačima/podizvoditeljima
 • evidencija internih ugovora između poslovnih jedinica
 • definiranje izgleda forme ugovora ovisno o vrsti
 • evidencija troškovničkih stavaka po hijerarhijskoj strukturi
 • plan izdavanja računa po ugovoru
 • automatsko generiranje računa iz plana
 • aneksiranje ugovora
 • verzioniranje ugovora
 • vezanje svih dokumenata sustava na ugovor
 • vezanje CRM aktivnosti na ugovor
 • evidencija konzorcijalnih partnera i nominiranih podizvoditelja (uz definiranje podizvoditeljskih iznosa na računima koji se posebno knjiže i prate u financijama i saldakontiju)
 • vezanje vanjskih dokumenata na ugovor (doc, xls, pdf...)
 • evidencija udjela poslovnih jedinica u ugovoru uz mogućnost automatske raspodjele prihoda na računu prema definiranim udjelima
 • evidencija retencija s automatskom korekcijom očekivanog dospijeća u slučaju promjene datuma završetka projekta

Evidencija projekata

Evidencija ugovora:

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11