WRK = Workflow

O proizvodu

OperaOpusTM WRK nudi mogućnost definiranja različitih procesa odobravanja dokumenata u sustavu. Moguće je definirati proizvoljan broj koraka odobravanja svih dokumenata sustava (financijski/robno-materijalno-komercijalni/proizvodni/ugovori/putni nalozi). Neodobreni dokumenti ne mogu prijeći u sljedeću fazu obrade (knjiženje, ispis, slanje partneru, kopiranje...). Tijek procesa može izgledati različito ovisno o karakteristikama dokumenta koji se odobrava (npr. dodatne osobe sudjeluju u odobravanju dokumenata iznad određenog iznosa ili različitih vrsta poslova). Modul ima sljedeće važnije karakteristike:

  • odobravanja se definiraju po operaterima i/ili grupama operatera, uz pripadnost mjestu i nositelju troška, prema hijerarhijskoj organizaciji poduzeća
  • svaki korak odobravanja može imati proizvoljan broj operatera koji ga moraju odobriti i propisani rok u kojem odobrenje mora biti izvršeno
  • operateri se o novim zahtjevima (ili sljedećim koracima) obavještavaju kroz sustav i/ili e-mailom/SMS mailom (s prilogom ispisa dokumenta)
  • komunikacija e-mailom se definira pomoću predložaka u koji se mogu dodati podaci iz dokumenta koji se odobrava. Moguće je definirati da kod svakog odobravanju budu obaviještene i osobe iz proizvoljno definirane mailing liste.
  • odobravanje može biti definirano tako da rezultira automatskim generiranjem slijednog dokumenta u procesu ili posljedičnog knjiženja
  • proces odobravanja može biti i potpuno fleksibilan (operateri ad hoc odlučuju o sljedećem koraku odobravanja)
  • odobravanje se može u bilo kojem koraku poništiti ili preusmjeriti

Pregled zahtjeva za odobravanjem:

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11