ERP = Enterprise Resource Planning

Građevinsko poslovanje

Evidencija i analiza građevinskih aktivnosti u poslovanju bazira na bilježenju svih poslovnih aktivnosti vezanih na objekt/gradilište kao predmet poslovnog ugovora o građenju. Otvaranje objekta/gradilišta sintetizira evidenciju svih važnih ugovornih obilježja vezanih na objekt, kao i evidenciju danih i primljenih ponudbenih i izvedbenih garancija po vrstama, izradu troškovnika. Praćenje građevinskih aktivnosti realizira se kroz izradu i evidenciju ponudbenih i prihvaćenih građevinskih troškovnika, te izradu privremenih i okonačnih građevinskih situacija. Uz objekt je moguće pridružiti i dokumente za evidenciju zaprimanja, otpremanja i rezerviranja roba i usluga, financijske transakcije, putne naloge, ulazne račune kooperanata. Navedeni sustav funkcionalnosti korisniku omogućava detaljan uvid u planirano, prihodovno i troškovno stanje objekta kroz pregled očekivanih prihoda po objektu, uvid u vrijednost situiranih ovjerenih i situiranih neovjerenih radova po objektu, stanje garancija, uvid u dospjela, nedospjela i naplaćena potraživanja i detaljnu razradu troškova po objektima. Također, omogućena je i evidencija plaće radnika prema odrađenim satima na pojedinim gradilištima uz automatizirano knjiženje svih elementa obračunate plaće po objektima.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11