Za korisnike: Pomoć spajanjem na vaše računalo!

Usluge

Kontinuiranu podršku korisnicima SVAM plus osigurava preko djelatnika raspoređenih na poslovima održavanja koji pružaju promptnu uslugu spajajući se na lokaciju klijenta, te održavajući stalni kontakt s korisnicima sustava putem Helpdeska. Posebnu pažnju SVAM plus poklanja brizi oko permanentnog unapređenja informacijskog sustavu u okruženju poslovnog sustava u kojem djeluje. U slučaju potrebe za uslugama revizorskog nadzora, poreznog savjetovanja i posebnih administratorskih usluga u održavanju sklopovske i komunikacijske opreme, SVAM plus je u mogućnosti zadovoljiti potrebe svojih klijenata u suradnji sa svojim brojnim vanjskim suradnicima.

Za svoj proizvod nudimo ugovaranje trajnog jamstva kroz godišnje ugovore o aktualizaciji i održavanju sustava. Aktualizacijom pokrivamo sve zakonske promjene u poslovanju, tehnološka usklađenja i nove funkcionalnosti sustava. U okviru dodatnog održavanja nudimo pakete radnih sati po povoljnim uvjetima koje korisnici mogu koristiti za redefiniranje procedura potrebnih za praćenje novonastalih poslovnih procesa, izradu dodatnih prilagođenih izvještaja, obuku novih operatera na sustavu, konzultantske usluge… Kako bismo svojim korisnicima omogućili potpuno transparentnu kontrolu troškova, svi zahtjevi i intervencije se dokumentiraju i šalju korisnicima; u obliku izvještaja, mjesečno ili na zahtjev. U svakom smo trenutku u mogućnosti pružiti informaciju o statusu svakog pojedinog zahtjeva, kao i o detaljima svih odrađenih poslova u bilo kojem vremenskom periodu. Obavezujemo se u roku 24 sata odgovoriti na svaki upit, a u praksi je odziv u najvećem broju slučajeva trenutan. Upite primamo i rješavamo svim raspoloživim komunikacijskim kanalima. Načini licenciranja, uvjeti poslovanja, formule za izračun aktualizacije i održavanja transparentno su izražene javnim cjenikom licenci i usluga našeg poduzeća.

Konzalting


U okviru ugovornih odnosa sa svojim klijentima SVAM plus pruža usluge projektiranja i prilagodbe informacijskog sustava poslovnom sustavu u skladu s prilagodbom poslovnog sustava ciljnoj strukturi poslovnih procesa.

Korisnicima svojih programskih rješenja SVAM plus pruža: konzalting u oblikovanju i kreiranju struktura podataka i sistematizaciji podataka; konzalting u izradi poslovnih analiza i oblikovanju transparentnog računovodstva.

Implementacija


Implementacija sustava OperaOpusTM složeni je proces kojega obavlja naš tim visokokvalificiranih stručnjaka poslovne informatike. Svaku implementaciju nadziru konzultanti s najmanje desetogodišnjim iskustvom na desetinama zahtjevnih projekata.

Svakoj implementaciji pristupamo kao posebnom projektu i prilagođavamo sustav do najsitnijeg detalja, točno po mjeri korisnika. Zajedno gradimo sve dokumente za praćenje poslovanja i određujemo njihovo funkcionalno ponašanje u sustavu, utvrđujemo smjerove tijeka dokumenata i odgovornosti, pripremamo potreban broj izvještaja iz svih segmenata poslovanja, pročišćavamo i normaliziramo postojeće podatke, radimo obuku operatera za rad sa sustavom. Pomažemo u reinženjeringu poslovnih procesa i oblikovanju struktura podataka, pripremamo sve potrebno za kontroling. Vjerujemo da je ovakav individualizirani pristup jedini put do potpunog zadovoljstva korisnika.

Prilikom implementacije provodimo sljedeće aktivnosti:

Ovisno o zahtjevnosti i hitnosti implementacije te dogovoru s korisnikom, neke od ovih faza možemo provesti paralelno, a u mogućnosti smo pokrenuti sustav u bilo koje doba godine, uz prijenos svih podataka iz postojećeg sustava do tog trenutka.

Kontroling


Informacijski sustav kao potpora u provođenju kontrolinga i kontroling potpomognut poslovnim informacijskim sustavom čini okosnicu uspješnog upravljanja poduzećem. Informacijski orijentirana i kontrolingu prilagođena koncepcija provodi se u uspostavi i implementaciji računovodstvenih evidencija u sustavu te u provedbi planiranja i evidenciji prodaje i financijskih aktivnosti kroz sustav. Prikupljajući informacije i oblikujući te informacije u rezultat, kontroling stvara smjernice za upravljanje financijama te podlogu za donošenje strateških odluka srednjem i višem menadžmentu.

Za potrebe kontrolinga sustav omogućava:

  • evidenciju parcijalnih planova (operativni i financijski plan prodaje, proizvodnje, nabave i investicija)
  • kratkoročno i dugoročno planiranje i usporedbu ostvarenih i planiranih aktivnosti po vremenskim razdobljima
  • dodavanje kontrolnih elemenata u dokumentima u sustavu
  • dodavanje kontrolnih dokumenata u sustav
  • integraciju proračuna, kontrolerskih strategija i ciljeva s operativnim aktivnostima
  • analizu poslovnih aktivnosti kroz uspostavu kontrolerskog izvještajnog sustava
  • pravovremeno informiranje kroz integraciju sustava s CRM sustavom i mogućnost objave kontrolerskih izvještaja na kontrolnoj ploči (Dashboard)
  • strukturiranje prihoda i troškova prema područjima odgovornosti, rukovoditeljima, profitnim centrima
Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11

Osnovne informacije
Naziv:
SVAM plus d.o.o.
Adresa:
Ulica Francesca Tenchinija 2a, HR-10000 Zagreb
OIB:
31679306184

Puni naziv:
SVAM plus društvo s ograničenom odgovornošću za informatički inženjering
Matični broj subjekta (MBS):
080070375
Godina osnivanja:
1995
Trgovački sud:
Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva:
32.400,00 HRK u cijelosti uplaćen
Članovi uprave društva:
Ivan Kekez, direktor
Informacije o banci i računu
IBAN:
HR5823600001102277062
SWIFT:
ZABAHR2X
Naziv banke:
Zagrebačka banka d.d.
Adresa banke:
Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb

Copyright (c) 2024 SVAM plus d.o.o.