ERP = Enterprise Resource Planning

Internetsko poslovanje

Unos izvoda banaka u sustav je automatiziran. Vrši se prijenosom u sustav iz internetskog formata izvoda banke. Plaćanje se vrši odabirom otvorenih dijelova ulaznih računa i generiranjem uplata. Ovisno o odabiru korisnika pripremljene uplate tiskaju se na obrasce platnog prometa ili se priprema zbirni virman u digitalnom obliku spreman za slanje banci internetom. Također, sustav omogućava kreiranje prijedloga za kompenzaciju te za devizne transakcije kreiranje naloga 14. Knjiženje protustavki i kontrola stanja na izvodima automatizirano je predefiniranjem konta uz valute po žiro-računima banaka. Radi automatskog generiranja plaćanja po ulaznim računima omogućeno je predefiniranje pretpostavljenog partnerovog računa iz liste njegovih žiro-računa, sa mogućnošću korekcije žiro-računa pri unosu ulaznog računa. Prilikom unosa deviznih plaćanja tečajevi deviznih valuta dodaju se u sustav automatiziranim povlačenjem srednjeg tečaja HNB s interneta.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11