ERP = Enterprise Resource Planning

Servis

Svi servisni događaji evidentiraju se putem radnih naloga koji se izgledom i funkcionalnošću prilagođavaju svakom korisniku. Za olakšano praćenje servisnih aktivnosti, kao i mogućih dorada, kompletiranja i sastavljanja skladišnih artikala u novu skladišnu jedinicu ili prodajni komplet, kreiranje servisnih radnih naloga obogaćeno je mogućnošću korištenja tehnoloških predložaka i sastavnica. Pri tome je radni nalog moguće koristiti i kao složeni dokument izdavanja i predavanja elemenata sastavnice uz automatski obračun sastavljenih elemenata po direktnim troškovima. Praćenje servisnih aktivnosti integrirano je s prodajnim aktivnostima, praćenjem transakcija po serijskom broju, šarži/lotu, sustavom rezerviranja robe na zalihi, nabavom. Raspored i kontrola servisnih aktivnosti omogućeni su korištenjem upita, zadataka i događaja iz CRM modula. Za praćenje rezultata rada servisa i bolje upravljanje resursima, koriste se izvještaji o utrošenom radu i materijalu, trajanju servisa, praćenju povijesti svih transakcija po partneru, artiklu, serijskom broju.

Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11