NEWS

Objavljeno: 4. 8. 2023.

Inovativna fintech usluga u OperiOpus™

 

U skladu s kontinuiranim unaprjeđenjem OperaOpus™ sustava, dovršena je nova integracija s ePlati fintech uslugom AIS (Account Information Service). Radi se o usluzi koja omogućuje automatsko izvještavanje o prometu i stavkama prometa po svim poslovnim računima.

Korisnici OperaOpus™ ERP-a tako će odsad moći izravno u našem ERP rješenju dobivati izvještaj o svakoj promjeni po transakcijskim računima u NKS ciklusu ili na svoj zahtjev.

Ključne prednosti usluge AIS (Account Information Service) očituju se u automatskom preuzimanju informacija i laganom praćenju svih promjena po poslovnom računu, a omogućeno je preuzimanje informacija o prometu po računu u stvarnom vremenu. Naime, u aplikaciji se 4 puta dnevno osvježavaju podaci o stanju i transakcijama (usklađeno s NKS ciklusima), a na raspolaganju je i mogućnost automatskog ažuriranja.

 

Pratite nas i na LinkedIn-u za više novosti!
Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11