NEWS

Objavljeno: 25. 11. 2022.

U portfelj korisnika OpereOpus™ pridružuje se Eurokontakt SIMTEH

 

Eurokontakt SIMTEH bavi se kalibracijom i servisom razne medicinske, laboratorijske i druge opreme. Nude servisne usluge u području medicine, radioterapije i radiokirurgije, nuklearne medicine te laboratorijske tehnike, uz specijalne usluge koje uključuju otpremu radioaktivnih izvora.

Svoje će poslovne procese podržati OperaOpus™ ERP-om s naglaskom na CRM, servis i podršku, a također će biti implementiran modul obračuna plaće te napravljena integracija sa servisom eRačuni.

Pratite nas i na LinkedIn-u za više novosti!
Kontakt

Francesca Tenchinija 2a
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 379 00 11